Investicijski skladi, ki kotirajo na borzi, delnic iz srednje in vzhodne Evrope

Preprost, likviden in učinkovit način za investiranje v delnice iz srednje in vzhodne Evrope

EXPATOVA ETF DRUŽINA

11 investicijskih skladov, ki kotirajo na borzi (exchange traded fund, ETF), in jih upravlja Expat Asset Management, posameznim in mednarodnim vlagateljem zagotavljajo edinstveno možnost za likvidno in diverzificirano izpostavljenost trgom srednje in vzhodne Evrope, in za večino ne obstajajo podobni produkti.

Skladi pasivno sledijo gibanju osnovnih indeksov delnic Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Grčije.   

Z vsemi indeksnimi skladi se trguje na Bolgarski borzi in na Frankfurtski borzi. S petimi se trguje na Ljubljanski borzi, na Londonski borzi pa se trguje z enim skladov.

Trženje teh ETF skladov na več evropskih borz, vključno s finančnima centroma v Frankfurtu in Londonu, zagotavlja investitorjem preprost in učinkovit način za nadzor izpostavljenosti konkretnim državam v regiji, s čimer se preprečujejo številne pomanjkljivosti, kot npr. pomanjkanje likvidnosti, nedostopnost, problemi z mednarodnimi poravnavami, visoki transakcijski stroški, velike razlike in drugi tehnični dejavniki, značilni za številne od teh trgov.  

11 ETF-ov predstavlja edine bolgarske sklade, registrirane za hranjenje pri depozitarjih izven Bolgarije (poleg Centralnega depozitarja). Do tega trenutka so to Clearstream Banking (Luksemburg), SIX SIS (Švica) in Keler (Madžarska).

Expat's 11 passive ETF on the Europe map

OSNOVNE ZNAČILNOSTI SKLADOV

Ustrezajo UCITS direktivi

Pasivno sledijo indeksom delnic

Odprtega tipa, zagotavljajo dnevno likvidnost

Uporabljajo metodo neposrednega fizičnega repliciranja

Ne delijo dividende

Kotirajo v evrih

Kako investirati?


Deleži investicijskih skladov, ki kotirajo na borzi, se tržijo na borzi kot vse druge delnice. Vprašajte svojega borznega posrednika/asset managerja ali poiščite borzno kodo na trgovalni platformi, ki jo uporabljate.

PREDNOSTI


Preprosta in učinkovita makro investicija

Investitorji praktično kupujejo vse družbe z indeksa. Ni potrebno vlagati čas in vire za analiziranje, izbiranje in sledenje vsake delnice posebej.

Diverzifikacija

Izpostavljenost največjim in najbolj likvidnim delnicam določenega trga v srednji in vzhodni Evropi. Diverzifikacija zmanjšuje nepredvidljivost investicije in omejuje posebno tveganje.

Takojšnja likvidnost

Deleže je mogoče kupovati in prodajati kadarkoli v velikih količinah. Trgovanje na več borzah hkrati zagotavlja dodatno likvidnost.

Nizki transakcijski stroški

Nižji stroški v primerjavi z nakupom več posameznih delnic družbe z določenegas indeksa.

Evropski predpisi

Investicijski skladi Expat, ki kotirajo na borzi, so organizirani v celoti skladno z evropskimi direktivami UCITS.

Preglednost

Portfelj vsakega investicijskega sklada, ki kotiran na borzi, je objavljen in dnevno aktualiziran na spletni strani Expat: www.expat.bg.

KONTAKTI

Expat Asset Management

ETF operator v srednji in vzhodni Evropi

+359 2 980 1881 office@expat.bg www.expat.bg