Борсово търгувани фондове върху акции от ЦИЕ

Лесният, ликвиден и ефективен начин за инвестиции в акции от ЦИЕ

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ИНДЕКСНИ ФОНДОВЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

11-те борсово търгувани фонда (exchange traded fund, ETF), управлявани от Expat Asset Management, предоставят уникална възможност за индивидуални и институционални инвеститори да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които няма аналогични продукти.

Фондовете пасивно следват движението на основни индекси на акции от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България и Гърция.

Всички тези индексни фондове се търгуват на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange, 5 от тях се търгуват също и на Ljubljana Stock Exchange, а един и на London Stock Exchange.

Търговията на тези инструменти на няколко европейски борси, включително финансовите центрове Франкфурт и Лондон, осигурява на инвеститорите лесен и ефективен начин да контролират експозицията си към конкретни страни от региона, преодолявайки  редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари.

11-те ETF са единствените български фондове, регистрирани за съхранение в депозитари извън България (освен в Централен депозитар). Към днешна дата това са Clearstream Banking (Luxembourg), SIX SIS (Switzerland) и Keler (Hungary).

Expat's 11 passive ETF on the Europe map
ДържаваФондИндекс
ПолшаExpat Poland WIG20 UCITS ETFWIG20
ЧехияExpat Czech PX UCITS ETFPX
СловакияExpat Slovakia SAX UCITS ETFSAX
УнгарияExpat Hungary BUX UCITS ETFBUX
СловенияExpat Slovenia SBI TOP UCITS ETFSBI TOP
ХърватияExpat Croatia CROBEX UCITS ETFCROBEX
СърбияExpat Serbia BELEX15 UCITS ETFBELEX15
Сев. МакедонияExpat Macedonia MBI10 UCITS ETFMBI10
РумънияExpat Romania BET UCITS ETFBET
БългарияExpat Bulgaria SOFIX UCITS ETFSOFIX
ГърцияExpat Greece ASE UCITS ETFATHEX Comp.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНДОВЕТЕ

Съответстващи на европейската директива за UCITS

Пасивно следващи индекси на акции

От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност

Използващи метода на пълно физическо репликиране

Не разпределят дивидент

Котирани в евро

КАК ДА ИНВЕСТИРАМ?


Дяловете на борсово търгуваните фондове се търгуват на борсата като всяка друга акция. Попитайте своя брокер/асет мениджър или потърсете борсовия код в използваната от Вас платформа за търговия. Може да инвестирате във фондовете на Експат и като си откриете индивидуална инвестиционна сметка.

ПРЕДИМСТВА


Лесна и ефективна макро инвестиция

Инвеститорите на практика купуват всички компании от индекса. Няма нужда да инвестират време и ресурс да анализират, избират и следят всяка отделна акция.

Диверсификация

Експозиция към най-големите и най-ликвидни акции на съответния пазар от ЦИЕ. Диверсификацията намалява волатилността на инвестицията и ограничава специфичния риск.

Незабавна ликвидност

Дяловете могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Търговията на няколко борси едновременно осигурява допълнителна ликвидност.

Ниски транзакционни разходи

По-ниски разходи в сравнение с покупката на няколко на брой отделни акции на компаниите от съответния индекс.

Европейски регулации

Борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт са организирани в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Прозрачност

Портфолиото на всеки от борсово търгуваните фондове се публикува и актуализира ежедневно на сайта на Експат: www.expat.bg.

КОНТАКТИ

Expat Asset Management

ETF операторът в Централна и Източна Европа

София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А +359 2 980 1881 office@expat.bg www.expat.bg