Expat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса ASE Index (ATHEX Composite). Това е основният индекс на акции на Athens Stock Exchange и се състои от 60 компании.

Държава: Гърция

ISIN: BGGRASE06174

Индекс: ASE Index (ATHEX Composite)

Борсов код: GRX

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2J0QH4).

Фондът се придържа към метода на извадково физическо репликиране, като инвестира в по-голямата част от акциите от референтния индекс ATHEX Composite в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Целта е да се следва динамиката на референтния индекс, като в същото време се минимизират разходите за инвеститорите и не се инвестира в най-малките компании от индекса, които не допринасят с голямо тегло за представянето на индекса. Доходността на фонда следва тази на индекса, т.е. ако гръцкият пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

КАК ДА ИНВЕСТИРАМ?


Дяловете на борсово търгуваните фондове се търгуват на борсата като всяка друга акция. Попитайте своя брокер/асет мениджър или потърсете борсовия код в използваната от Вас платформа за търговия. Може да инвестирате във фондовете на Експат и като си откриете индивидуална инвестиционна сметка.

ПРЕДИМСТВА


Лесна и ефективна макро инвестиция

Инвеститорите на практика купуват всички компании от индекса. Няма нужда да инвестират време и ресурс да анализират, избират и следят всяка отделна акция.

Диверсификация

Експозиция към най-големите и най-ликвидни акции на съответния пазар от ЦИЕ. Диверсификацията намалява волатилността на инвестицията и ограничава специфичния риск.

Незабавна ликвидност

Дяловете могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Търговията на няколко борси едновременно осигурява допълнителна ликвидност.

Ниски транзакционни разходи

По-ниски разходи в сравнение с покупката на няколко на брой отделни акции на компаниите от съответния индекс.

Европейски регулации

Борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт са организирани в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Прозрачност

Портфолиото на всеки от борсово търгуваните фондове се публикува и актуализира ежедневно на сайта на Експат: www.expat.bg.

КОНТАКТИ

Expat Asset Management

ETF операторът в Централна и Източна Европа

София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А +359 2 980 1881 office@expat.bg www.expat.bg