Home » Ocena tveganje

Ocena tveganje

Ta spletna stran je del spletne strani www.expat.bg družbe za upravljanje Expact Asset Managment, e. d. d. Informacije, ki jih predstavljamo tu, imajo samo informativni namen in v nobenih okoliščinah noben njihov del ne more biti sprejet kot ponudba ali vabilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov in/ali strokovno svetovanje, povezano z naložbeno odločitvijo.  

Pretekli rezultati niso garancija za prihodnje rezultate, vrednost investicij pa se lahko zmanjšuje ali povečuje, kar lahko pripelje do precejšnje izgube sredstev. Investicije v deleže zaprtega sklada, v investicijski sklad, ki kotira na borzi, ali preko individualnega investicijskega računa niso jamčene s strani državnega jamstvenega sklada ali z drugo vrsto garancije.

Celotni paket dokumentov za sklade, ki jih upravlja družba za upravljanje Expact Asset Managment, e. d. d.(vključno prospekt, ključna informacija za investitorje, pravila, računovodska poročila, iNAV idr.), je objavljen na spletni strani www.expat.bg v bolgarskem jeziku, lahko pa ga dobite tudi v pisarni družbe za upravljanje (Sofija, ul. Georgi S. Rakovski 96А) vsak delovnik od 9.00 do 18.00 ure.

Deleži skladov, ki kotirajo na borzi in so kupljeni na sekundarnem trgu, se ponavadi ne odkupujejo na primarnem trgu. Investitorji, ki trgujejo na sekundarnem trgu z deleži investicijskih skladov, ki kotirajo na borzi, se morajo obrniti na investicijska podjetja, kjer pa je možno, da jim zaračunajo takse za posredniške storitve. Pri nakupu deležev na sekundarnem trgu je mogoče, da investitorji plačajo več za tekočo čisto vrednost sredstev (НСА) za delež, pri prodaji na sekundarnem trgu pa je možno, da dobijo manj НСА za delež.

Celotni paket dokumentov za sklade, ki jih upravlja družba za upravljanje Expact Asset Managment, e. d. d.(vključno prospekt, ključna informacija za investitorje, pravila, računovodska poročila, iNAV idr.), ter informacije o primarnem trgu skladov, dostopnem investitorjem, ki izpolnjujejo pogoje po prospektu, so objavljeni na spletni strani www.expat.bg v bolgarskem in angleškem jeziku, lahko pa jih dobite tudi v pisarni družbe za upravljanje (Sofija, ul. Georgi S. Rakovski 96А) vsak delovnik od 9.00 do 18.00 ure. Indikativna čista vrednost sredstev vsakega sklada (iNAV) je objavljena na www.boerse-frankfurt.de.

Informacija, podana na tej spletni strani, je pripravljena na podlagi zanesljivih virov. Sprejeti so vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje natančnosti vsebine, toda v nobenih okoliščinah Expact Asset Managment ali Expact Capital ne odgovarjata za to vsebino in ne prevzemata odškodnine do prejemnikov ali tretjih strani glede natančnosti, celosti in/ali pravilnosti informacij.   

***

SOFIX je ustvarjen, izračunavan in objavljen na Bolgarski borzi. Indeks je registrirana blagovna znamka Bolgarske borze.

CROBEX je ustvarjen, izračunavan in objavljen na Zagrebški borzi. Indeks je registrirana blagovna znamka Zagrebške borze. 

ASE, ATHEX in ATHEX Composite Share Price Index je blagovna znamka Atenske borze. Indeks izračunava Atenska borza (ATHEX). Indeks ATHEX ne sponzorira ali popularizira kotiranega na borzi investicijskega sklada, ki mu sledi, in na noben način ni povezan z njim ter ne nosi odgovornosti za njegove operacije, upravljanje in trgovanje. Družba Expat Asset Management je prejela popolno licenco ATHEX-a za uporabo te intelektualne lastnine pri ustvarjanju investicijskega sklada, kotiranega na borzi.

BELEX15 je indeks delnic, izračunavan in objavljen na Beograjski borzi (BELEX). Ime indeksa (BELEX15) je zavarovala Beograjska borza kot blagovno znamko. Neizključna pravica uporabe te blagovne znamke je bila dodeljena družbi Expat Asset Management po sklenitvi licenčne pogodbe z Beograjsko borzi (BELEX).

BET je indeks delnic, izračunavan in objavljen na Borzi v Bukarešti. Ime indeksa je zavarovala Borza v Bukarešti kot blagovno znamko. Neizključna pravica uporabe te blagovne znamke v zvezi z Expat Romania BET UCITS ETF je bila dodeljena po sklenitvi licenčne pogodbe z Borzo v Bukarešti. 

BUX je ustvarjen, izračunavan in objavljen na Budimpeštanski borzi. Indeks je registrirana blagovna znamka Budimpeštanske borze.

MBI10 je ustvarjen, izračunavan in objavljen na Makedonska borza. Indeks je registrirana blagovna znamka Makedonske borze.

PX® (PX Index) je ustvarjen, izračunavan in objavljen na Praški borzi. Kratica indeksa je registrirana kot blagovna znamka. Opis, pravila in sestava PX® indeksa so objavljeni na spletni strani Praške borze www.pse.cz. Neizključna pravica uporabe PX® indeksa v zvezi z Expat Czech PX UCITS ETF je bila dodeljena po sklenitvi licenčne pogodbe z Dunajsko borzo.

SAX je ustvarjen, izračunavan in objavljen na Borzi v Bratislavi. Indeks je registrirana blagovna znamka Borze v Bratislavi.

SBI TOP je indeks delnic, izračunavan in objavljen na Ljubljanski borzi. Ime indeksa je zavarovala Ljubljanska borza kot blagovno znamko. Neizključna pravica uporabe te blagovne znamke v zvezi z Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF je bila dodeljena po sklenitvi licenčne pogodbe z Dunajsko borzo.

WIG20 je razvila in predstavila Varšavska borza (WSE). Ime in logo, opis in način izračunavanja indeksa so intelektualna lastnina WSE. Expat Asset Management uporablja to intelektualno lastnino na podlagi podeljene licence. WSE ne izdaja Expat Poland WIG20 UCITS ETF, sklad na noben način ne sponzorira, dovoljuje ali popularizira WSE. WSE ne nosi odgovornosti za izgube, nastale v zvezi z investicijo v finančne instrumente, ki uporabljajo indeks za vodilo.