Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF investira v delnice indeksa SOFIX. To je glavni delniški indeks Bulgarian Stock Exchange in ga sestavljajo 15 podjetje.

Država: Bolgarija

ISIN: BG9000011163

Indeks: SOFIX

Borzna koda: BGX

Indikativno čisto vrednost sredstev sklada (iNAV) lahko najdete tukaj (ISIN iNAV DE000A2J0QC5).

Investicijski sklad, ki kotira na borzi, investira v vse podjetja indeksa v razmerjih, ki so čim bližja indeksu v okvirih zakonskih omejitev. Donos sklada sledi donosu indeksa, tj. če se podraži bolgarski trg, bi deleži sklada sorazmerno povečali svojo tržno vrednost.

Kako investirati?


Deleži investicijskih skladov, ki kotirajo na borzi, se tržijo na borzi kot vse druge delnice. Vprašajte svojega borznega posrednika/asset managerja ali poiščite borzno kodo na trgovalni platformi, ki jo uporabljate.

PREDNOSTI


Preprosta in učinkovita makro investicija

Investitorji praktično kupujejo vse družbe z indeksa. Ni potrebno vlagati čas in vire za analiziranje, izbiranje in sledenje vsake delnice posebej.

Diverzifikacija

Izpostavljenost največjim in najbolj likvidnim delnicam določenega trga v srednji in vzhodni Evropi. Diverzifikacija zmanjšuje nepredvidljivost investicije in omejuje posebno tveganje.

Takojšnja likvidnost

Deleže je mogoče kupovati in prodajati kadarkoli v velikih količinah. Trgovanje na več borzah hkrati zagotavlja dodatno likvidnost.

Nizki transakcijski stroški

Nižji stroški v primerjavi z nakupom več posameznih delnic družbe z določenegas indeksa.

Evropski predpisi

Investicijski skladi Expat, ki kotirajo na borzi, so organizirani v celoti skladno z evropskimi direktivami UCITS.

Preglednost

Portfelj vsakega investicijskega sklada, ki kotiran na borzi, je objavljen in dnevno aktualiziran na spletni strani Expat: www.expat.bg.

KONTAKTI

Expat Asset Management

ETF operator v srednji in vzhodni Evropi

+359 2 980 1881 office@expat.bg www.expat.bg