Expat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF investira v delnice indeksa ASE (ATHEX Composite). To je glavni delniški indeks Athens Stock Exchange in ga sestavljajo 60 podjetje.

Država: Grčija

ISIN: BGGRASE06174

Indeks: ASE (ATHEX Composite)

Borzna koda: GRX

Indikativno čisto vrednost sredstev sklada (iNAV) lahko najdete tukaj (ISIN iNAV DE000A2J0QH4).

Sklad upošteva metodo vzorčnega fizičnega repliciranja z investiranjem v večji del delnic z referenčnega indeksa ATHEX Composite v razmerjih, ki so čim bližja indeksu v okvirih zakonskih omejitev. Namen je slediti dinamiki referenčnega indeksa in hkrati minimizirati stroške investitorjev ter ne investirati v najmanjše podjetje indeksa, ki ne prinašajo velike teže pri predstavitvi indeksa. Donos sklada sledi donosu indeksa, tj. če se podraži grški trg, bi deleži sklada sorazmerno povečali svojo tržno vrednost.

Kako investirati?


Deleži investicijskih skladov, ki kotirajo na borzi, se tržijo na borzi kot vse druge delnice. Vprašajte svojega borznega posrednika/asset managerja ali poiščite borzno kodo na trgovalni platformi, ki jo uporabljate.

PREDNOSTI


Preprosta in učinkovita makro investicija

Investitorji praktično kupujejo vse družbe z indeksa. Ni potrebno vlagati čas in vire za analiziranje, izbiranje in sledenje vsake delnice posebej.

Diverzifikacija

Izpostavljenost največjim in najbolj likvidnim delnicam določenega trga v srednji in vzhodni Evropi. Diverzifikacija zmanjšuje nepredvidljivost investicije in omejuje posebno tveganje.

Takojšnja likvidnost

Deleže je mogoče kupovati in prodajati kadarkoli v velikih količinah. Trgovanje na več borzah hkrati zagotavlja dodatno likvidnost.

Nizki transakcijski stroški

Nižji stroški v primerjavi z nakupom več posameznih delnic družbe z določenegas indeksa.

Evropski predpisi

Investicijski skladi Expat, ki kotirajo na borzi, so organizirani v celoti skladno z evropskimi direktivami UCITS.

Preglednost

Portfelj vsakega investicijskega sklada, ki kotiran na borzi, je objavljen in dnevno aktualiziran na spletni strani Expat: www.expat.bg.

KONTAKTI

Expat Asset Management

ETF operator v srednji in vzhodni Evropi

+359 2 980 1881 office@expat.bg www.expat.bg