Как да инвестирате във фондовете за ЦИЕ

poland flag

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

Следва индекса WIG20, основния индекс на акции на Warsaw Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange.

Czech Republic Flag

Expat Czech PX UCITS ETF

Следва индекса PX, основния индекс на акции на Prague Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange.

slovakia flag

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Следва индекса SAX,основния индекс на акции на Bratislava Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange.

hungary flag

Expat Hungary BUX UCITS ETF

Следва индекса BUX, основния индекс на акции на Budapest Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange.

slovenia flag

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Следва индекса SBI TOP, основния индекс на акции на Ljubljana Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange.

croatia flag

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Следва индекса CROBEX, основния индекс на акции на Zagreb Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange.

serbia flag

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Следва индекса BELEX15, основния индекс на акции на Belgrade Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange.

North Macedonia flag

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Следва индекса MBI10, основния индекс на акции на Macedonian Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange.

romania flag

Expat Rumania BET UCITS ETF

Следва индекса BET, основния индекс на акции на Bucharest Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange.

bulgaria flag

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Следва индекса SOFIX, основния индекс на акции на Bulgarian Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange, на London Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange.

greece flag

Expat Greece ASE UCITS ETF

Следва индекса ASE, основния индекс на акции на Athens Stock Exchange.

Търгува се на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange.

КАК ДА ИНВЕСТИРАМ?


Дяловете на борсово търгуваните фондове се търгуват на борсата като всяка друга акция. Попитайте своя брокер/асет мениджър или потърсете борсовия код в използваната от Вас платформа за търговия. Може да инвестирате във фондовете на Експат и като си откриете индивидуална инвестиционна сметка.

ПРЕДИМСТВА


Лесна и ефективна макро инвестиция

Инвеститорите на практика купуват всички компании от индекса. Няма нужда да инвестират време и ресурс да анализират, избират и следят всяка отделна акция.

Диверсификация

Експозиция към най-големите и най-ликвидни акции на съответния пазар от ЦИЕ. Диверсификацията намалява волатилността на инвестицията и ограничава специфичния риск.

Незабавна ликвидност

Дяловете могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Търговията на няколко борси едновременно осигурява допълнителна ликвидност.

Ниски транзакционни разходи

По-ниски разходи в сравнение с покупката на няколко на брой отделни акции на компаниите от съответния индекс.

Европейски регулации

Борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт са организирани в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Прозрачност

Портфолиото на всеки от борсово търгуваните фондове се публикува и актуализира ежедневно на сайта на Експат: www.expat.bg.

КОНТАКТИ

Expat Asset Management

ETF операторът в Централна и Източна Европа

София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А +359 2 980 1881 office@expat.bg www.expat.bg